Služby
  • Cílené interní vyšetření
  • Předoperační vyšetření
  • Dispenzarizace chornicky nemocných (diabetes mellitus, hypertenze, ischemická choroba srdeční a další)
  • Vyšetření pomocí tlakového holteru, EKG holteru a bicyklovou ergonometrií
1 / 10